CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainty estimation by Monte-Carlo Simulation applied to life cycle inventory of cordless phones and microscale metallization processes

Anders Andrae (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Patrik Möller ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Proceedings of the 2004 International IEEE Conference on Asian Green Electronics (AGEC), Jan. 5-7, Shenzhen, China p. 206-217. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 3230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur