CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical Analysis of RF Performance of Anisotropic Conductive Adhesive Flip-Chip Joints

Gang Zou (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Hans Grönqvist ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
IEEE CPMT Part A Vol. 27 (2004), 3, p. pp 546-550.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 3225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur