CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conductive adhesives

Ying Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Magnus Willander (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Lead free electronics p. pp 285-351. (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2009-12-29.
CPL Pubid: 3182

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur