CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LCA of Electronic Products - An environmental assessment of Gallium Arsenide Monolithic Microwave Integrated Circuit System in Package (SIP) switch product

Anders Andrae (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Gang Zou (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 9 (2004), 1, p. 45-52.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2007-08-31.
CPL Pubid: 3142

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur