CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis and Molecular Structure of Methyl 4-O-methyl-α-D-glucopyranuronate

Jan Hirsch ; Vratislav Langer (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Miroslav Koos
Molecules (ISSN 1420-3049). Vol. 10 (2005), 1, p. 251-258.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A method for the preparation of methyl 4-O-methyl-α-D-glucopyranuronate and its single crystal X-ray structure determination are reported. The molecule adopts an almost ideal 4C1 (OC3) conformation.

Nyckelord: glucuronate, X-ray crystal structure, conformationDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2007-10-18.
CPL Pubid: 3122

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur