CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varför centralisera lagerhållningen?

Patrik Jonsson (Institutionen för logistik och transport) ; Ola Hultkrantz (Institutionen för logistik och transport)
Bättre Produktivitet (2004)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: centrallager, logistik, direktdistributionDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 3084

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur