CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kapacitetsplanering med olika kapacitetsplaneringsmetoder

Patrik Jonsson (Institutionen för logistik och transport)
Bättre Produktivitet Vol. 2004 (2004), 5, p. 11-13.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 3083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur