CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the Third European Research Symposium in Facilities Management, Copenhagen 12-14 May 2004

Jan Bröchner (Institutionen för service management) ; Tore Haugen
(2004)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: facilities management, workplaceDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för service management (1999-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur