CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information Quality influences on the sales and operations planning

Mattias Gustavsson (Institutionen för logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för logistik och transport)
Pacific Conference on Manufacturing and Management (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 3043

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur