CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A far UV Study of Interstellar Gas Towards HD 34078: High Excitation H2 and Small Scale Structure

P. Boissé ; Franck Le Petit (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; E. Rollinde ; E. Roueff ; G. Pineau des Forets ; B.-G. Andersson ; C. Gry ; P. Felenbok
Astronomy & Astrophysics Vol. 429 (2005), p. 509-523.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3029

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur