CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IR spectroscopy and quantum mechanical calculations of lithium ion transport conditions in a single ion conducting polymer electrolyte

Henrik Markusson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Hiroyuki Tokuda ; Masayoshi Watanabe ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Polymer (0032-3861). Vol. 45 (2004), 26, p. 9057-9065.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 3025

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


New Electrolyte Materials for Lithium Batteries and Fuel Cells - an ab initio and vibrational spectroscopy study