CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Meteorological Applications of the Swedish Ground.-Based GPS Network

Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; L. Gradinarsky ; N. Gustafsson ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; M. Ridal ; Borys Stoew (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
"ESA Conference Proceedings on Atmospheric Remote Sensing Using Satellite Navigation Systems", Matera, October 2003, CD-ROM p. 404-411. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 3023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur