CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Upper Mantle Viscosity from Continuous GPS Baselines in Fennoscandia

Sten Bergstrand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; G.A. Milne ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Journal of Geodynamics Vol. 39 (2005), 2, p. 91-109.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2962

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


GPS for Geophysics: Glacial Isostatic Adjustment and Tests of Ionospheric Models