CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resistance Modeling in 1D, 2D, and 3D for Substrate Networks

Shiva P. Kagganti (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Simon Kristiansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Fredrik Ingvarson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Physica Scripta Vol. T114 (2004), p. 217-222.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 2942

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Substrate Noise Coupling Modelling in Mixed-Signal Integrated Circuits: A Surface Potential Approach


Substrate Noise Coupling in Mixed-Signal Integrated Circuits: Compact Modeling and Grounding Strategies