CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using the Functional Data Model to Store and Query Recursive Biological Data

Graham J.L. Kemp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers)) ; . Selpi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers)) ; Merja Karjalainen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers))
Workshop on Database Issues in Biological Databases (DBiBD),8-9 January 2005, Edinburgh, UK p. 24-28. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

The second author's full name is "Selpi".Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2007-06-07.
CPL Pubid: 2890