CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Network Flexibility

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Patrik Jonsson (Institutionen för logistik och transport) ; Viktoria Sundquist (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the 20th IMP Conference, Copenhagen, September 2-4 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 2863

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)
Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur