CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technical Development trough Supplier-Customer Interaction: A Problem-Solving Approach

Fredrik Skarp (Institutionen för industriell marknadsföring)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2862

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2003-04-10