CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changing Distribution through Relationships

Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 91-7197-738-4.- 132 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: distribution, change, relationship, effect, interrelatedness, networkDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 2861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1998-12-09