CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rethinking the Role of the Middleman

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; I Snehota
Proceedings of the 17th IMP Conference, Oslo, September 9-11. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur