CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organising Activities in Industrial Networks - The case of Volvo S80

Fredrik von Corswant (Institutionen för arbetsorganisation) ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Peter Fredriksson (Institutionen för arbetsorganisation)
roceedings of the 17th IMP Conference, Oslo, September 9-11. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)
Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur