CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Why Partners do not Fit into Purchasing Portfolio Models

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the 10th IPSERA Conference, Jönköping, April 8-11. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-05. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2852

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur