CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Management Accounting Principles - A great barrier to and possible enabler of purchasing and supply management

B Axelsson ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för industriell marknadsföring) ; U Nilsson
Proceedings of the 10th IPSERA Conference, Jönköping, April 8-11. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2851

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur