CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency in Supplier Relationship

T Torvatn ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings from the 11th Annual IPSERA Conference, Enschede, Netherlands, March. p. 697-708. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 2850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur