CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resource Development and Interaction - The Function of Partial Connections

Daniel Hjelmgren (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the 18th IMP Conference, Dijon, September 5-7. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2846

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur