CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Networks

D Ford ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson ; I Snehota
Proceedings of Culture and Collaboration in Distribution Networks, Curtin University of Technology, Perth, December 11-13. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur