CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Third Party Logistics and Logistics Alliances

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; M Jahre ; G Persson ; H Virum
Proceedings of the NOFOMA Conference, Trondheim, Norway. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur