CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding Interaction and Resource Development

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Tim Torvatn
Proceedings of the 18th IMP Conference, Dijon, September 5-7. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2842

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur