CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Quest for a Stable Supply Base - A Main Contractor's Efforts and Experiences over Time

E. Holmén ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the 12th International IPSERA Conference, Budapest, April 14-16. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 2839

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur