CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aldersonian Sorting: An 'old' concept for a 'new' reality

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the 19th IMP Conference, Lugano, September 4-6. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 2836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur