CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability and change in supply network: supply network as a means to reorganise the supply base?

E. Holmén ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring) ; N Jansen
Proceedings of the 20th IMP Conference, Copenhagen, September 2-4. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 2834

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur