CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Network Queries and Responses

A Bengtsson ; E. Holmén ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Tim Torvatn
Nordiske Organisasjons Studier Vol. 3 (2001), 4, p. 19-38.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 2832

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur