CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvikling av leverandørrelasjoner

Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Tim Torvatn
Logistikk - et lederansvar, Gyldendal Akademisk, Oslo. / edited by D. Bjørnland et al. p. 271-291. (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 2831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur