CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Network Strategies, Wiley, Chichester.

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
: External organization, 2001.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur