CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Making the Most of Supplier Relationships

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; I Snehota
Understanding Business Markets, Thompson Learning, London. / edited by D. Ford p. 438-449. (2002)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-19.
CPL Pubid: 2826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur