CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Interfaces with Suppliers

Luis Araujo ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Understanding Business Markets, Thompson Learning, London. / edited by D. Ford p. 450-460. (2002)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-19. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2824

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur