CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Business Marketing Course - Managing in Complex Networks

D Ford ; P Berthon ; S Brown ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson ; P Naudé ; T Ritter
: Wiley, 2002.
[Bok]


Denna post skapades 2006-10-13.
CPL Pubid: 2823

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur