CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Purchasing

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
International Encyclopedia of Business and Management / edited by M. Warner p. 5484-5492. (2002)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-19.
CPL Pubid: 2822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur