CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sourcing trends in the car industry - a survey of car manufacturers' and suppliers' strategies and relations

Fredrik von Corswant (Institutionen för arbetsorganisation) ; Peter Fredriksson (Institutionen för arbetsorganisation)
International Journal of Operations and Production Management Vol. 22 (2002), 7, p. 741-758.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2821

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur