CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organisering av aktiviteter i industriella nätverk - Fallet Volvo S80

Fredrik von Corswant (Institutionen för arbetsorganisation) ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Peter Fredriksson (Institutionen för arbetsorganisation)
Nordiske Organisasjons Studier Vol. 3 (2002), 4, p. 39-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2820

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)
Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur