CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

More instead of less - strategies for the use of logistics resources

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson ; Marianne Jahre ; Göran Persson
Journal of Chain and Network Science Vol. 1 (2002), 4, p. 81-91.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2818

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur