CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Price in a Relational Context

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Debbie Harrison ; Håkan Håkansson
Journal of Customer Behaviour Vol. 1 (2002), 3, p. 317-334.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur