CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular assembly in the car industry - an analysis of organizational forms' influence on performance

Peter Fredriksson (Institutionen för industriell marknadsföring)
European Journal of Purchasing and Supply Management Vol. 8 (2002), 4, p. 221-233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2816

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur