CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The construction industry as a loosely coupled system - implications for productivity and and innovativity

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Construction Management and Economics Vol. 20 (2002), p. 621-631.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur