CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technical Development in Networks - The importance of third parties

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Daniel Hjelmgren (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
Sinergie Vol. 58 (2002), p. 45-64.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur