CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Network Theory of the Firm

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Tim Torvatn
Journal of Customer Behaviour Vol. 1 (2002), 3, p. 433-448.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur