CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Why Relationships do not Fit into Purchasing Portfolio Models

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring)
European Journal of Purchasing and Supply Management Vol. 8 (2002), p. 35-42.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2810

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur