CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Management Accounting Principles - A great barrier to and possible enabler of purchasing as supply management

B Axelsson ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för industriell marknadsföring) ; U Nilsson
European Journal of Purchasing and Supply Management Vol. 8 (2002), p. 53-62.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2808

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur