CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategizing through Analyzing and Influencing the Network Horizon

E. Holmén ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring)
Industrial Marketing Management Vol. 32 (2003), 5, p. 409-418.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 2807

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur