CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategizing in Industrial Networks

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars Huemer ; Håkan Håkansson
Industrial Marketing Management Vol. 32 (2003), 5, p. 357-364.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur