CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Multiple Boundaries of the Firm

Luis Araujo ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Journal of Management Studies Vol. 40 (2003), 5, p. 1255-1277.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2804

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur